Ebulula Mardin Kimdir,Hayatı,Eserleri | Biyografi |

Ebulula Mardin Kimdir,(1881 – 1957) Türk hukukçu.Yusuf Sıdkı Efendinin oğlu, özel öğrenim gördü.

Ebulula Mardin Hayatı

Temyiz’de kâtip olarak çalıştı.

İstanbul Hukuk fakültesini bitirdi (1903).

Mülkiye Mektebinde öğretim üyeliği yaptı.

Osmanlı Mebusan meclisinde Niğde ve Mardin milletvekili olarak bulundu (1914-1919).

Meşihat mektupçusu, müsteşar ve Şûrayı Evkaf üyesi oldu.

İstanbul payesi rütbesini aldı.

Mütareke yıllarında İstanbul’un idaresi için kurulan Danışma kurulunda çalıştı (1922).

Kadı yetiştirilmesi için açılan Medresetül Kuzat’ta müderris oldu (1923).

Aynı yıl Dârüşşafaka’yı yöneten Cemiyeti Tedrisiyei islâmiye’ye başkan vekili seçildi.

İstanbul barosunda (1925), Tapu Kadastro dairesinde müşavir oldu (1927), Şirketi Hayriye İdare meclisinde görev aldı.

İsviçre Medenî kanununu Türkiye’de uygulamak için kurulan komisyonda çalıştı.

İstanbul üniversitesi Hukuk fakültesi ordinaryüs profesörlüğünden emekliye ayrıldı (1951).

Ebulula Mardin Eserleri

İlmiye Salnamesi; Ahkâm-ı Arazi (Toprak Hukukuyla İlgili Hükümler); Kitab-ür-Rehin; Ahkâmı Evkaf (Evkaf ile ilgili Hükümler), Teminat Akdi; Şahsın Hukuku; Aynî Haklar; Hukuku Medeniye Dersleri.

Bir cevap yazın