Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Edhemname Mesnevisi | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Edhemname Nati Mustafa Beyin 1187 beyitlik mesnevîsi.

Birçok kitaplığın kayıtlarında Sabit’in Edhem ü Hüma’sı ile karıştırılmış olduğu görülür.

Edhem adlı bir derviş, Belh şehri yakınlarında bir mağarada yaşarken padişahın kızma âşık olur; fakat kız ölür.

Edhem kızın cesedini mezardan çıkarır, kız canlanır; sonunda evlenirler; İbrahim adlı bir çocukları olur.

Padişah, kızma benzettiği İbrahim’den ayrılamaz, tahtım ona bırakır. İbrahim padişah olduğu sırada, bazı olaylara rastlar, bunları kendince yorumlayarak tacını tahtını bırakır, derviş olur.

Bir yanıt yazın