Edib Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Edib Efendi Kimdir (Mehmed Emin), osmanlı vakanüvisi ve teşrifatçısı (İstanbul, ?-1801).

önceleri sarayda Rikâbı Hümayun teşrifatçısıydı.

Sonraları, vakanüvis Enverî Efendi ve serdarıekrem Koca Yusuf Paşanın Rusya ve Avusturya’ya gitmesi üzerine İstanbul’daki olayları yazmak için vakanüvis vekili oldu.

1786’dan sonraki olayları içine alan Tarih-i Edip adlı bir kitabı vardır.

Bir cevap yazın