Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Edirnekapı Hamamı,Mimari Özellikleri | Tarihi Yapılar |

Edirnekapı Tarihi Hamamı, Mihrimah Sultan Hamamı Edirnekapı,Edirnekapı Hamamı Hakkında Bilgi,Edirnekapı hamamı (Mihrimah hamamı da denir), Edirnekapı Mihrimah camimin güney doğusunda bir çift hamam.

Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan tarafından 1548’de cami ile birlikte Mimar Sinan’a yaptırıldı. Erkek ve kadınlar kısmı plan ve ölçüleri yönünden birbirinin aynıdır.

Edirnekapı Hamamı Mimari Özellikleri

Bu mekânlar içten çepeçevre sedirliklerle çevrilmiş, orta yere fıskiyeli bir havuz konulmuştur.

Çatısı ahşaptır.

Erkekler kısmında duvar üzerinde ikişer sıra pencere, kadınlar kısmında yalnız üst sırada pencereler açılmıştır.

Soyunmalıklar iki katlıdır.

Sıcaklıklar dört eyvan ve dört halvetten meydana gelir.

Ortada sekiz köşe göbek taşı vardır.

Binanın arkasında su depoları ve bunların ortasında külhan yer alır.

Soyunmalık dışındaki duvarların yapımında moloz taşı kullanılmıştır.

Soyunmalık cephelerinde pencereler üçer üçer gruplandırılarak yapılmıştır.

Üst pencereler sivri kemerlerle, alt pencereler düz lento ve kemerle örtülmüştür.

Bina haraptır, soyunmalık kısmı fabrika olarak kullanılmaktadır, ön cephesine bugün dükkânlar inşa edilmiştir.

Bir yanıt yazın