Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Edirneli Emri Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Edirneli Emri (asıl adı Emrullah), divan şairi (öl. 1575).

imaret katipliği yaptı.

Kınalızade Ali Efendinin Edirne kadılığı sırasında Beyazıt vakfına mütevelli olarak tayin edildi.

Bir süre sonra da görevinden alındı.

Zamanının en ünlü şairi Baki için hicviyeler yazdı.

Fevzî ve Rahîmi’nin, şiirlerine nazireler ve tahmisler yazmaları zamanının ünlü kişilerinden biri olduğunu açıklar.

Özellikle muammacılık ve tarih düşürmekte usta idi.

Divan’inin birçok yazmaları vardır.

Pend-i Attar’ı (Attar’m öğüdü) tercüme etti.

Tezkerelerde adı anılan Husrev ü Şirin mesnevisi ele geçmemiştir.

Bir yanıt yazın