Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Edmund Husserl Kimdir,Hayatı | Filozof Biyografileri |

Edmund Husserl Kimdir Hayatı ve Eserleri Alman filozofu (Prossnitz, Moravya 1859 – Freiburg-in-Breisgau 1938).

Edmund Husserl Hayatı

F. Brentano ile C. Stumpfun öğrencisi oldu.

Halle, Göttingen ve Freiburg in Breisgau’da felsefe profesörlüğü yaptı.

Edmund Husserl
Edmund Husserl,Alman filozofu (Prossnitz, Moravya 1859 – Freiburg-in-Breisgau 1938).

Husserl hem pozitivizme, hem nominalizme, hem de Yeni Kant’çılığa karşı çıkarak eskiden Eflatun’un yapmış olduğu gibi, idea’ları incelemekle yetindi, fakat bunların varlığı üslüne hiç bir varsayım öne sürmedi: Bu öz’leri doğrudan doğruya sezgiye (Wesenschau) vergi olarak tanımladı ve bu sebeple yöntemine fenomenoloji adını verdi.

Scheler, Heidegger, Merleau – Ponty, varoluşçuluk, idealizm v.b. üstünde Husserl’in büyük bir etkisi olmuştur.

Edmund Husserl Eserleri

Logische Untersuchungen (Mantık Araştırmaları) [1900]; İdeen zu einer reinen Phanomenologie (Salt Fenomenoloji üstüne Düşünceler) [1913]; Vorlesungen zur Phanomenologie des inneren Zeitbewusstseins (Zaman Kavramı Üstüne Dersler) [1928]; fransızca olarak Miditations Cartesiennes (Descartes’çı Düşünceler) [1932]; Erfahrung und Urteil (Deney ve Yargı) [1939] v.b.

Edmund Husserl

Bir yanıt yazın