Edward Sapir Kimdir,Hayatı

Edward Sapir Kimdir,Alman asıllı amerikalı dilbilimci (Lauenburg, Almanya 1884 – New Haven, A.B.D. 1939).

Edward Sapir Hayatı

öğrenimini ve tezini (1909) New York’ta Columbia üniversitesinde yaptığı sırada Franz Boas ile tanıştı.

Hint dillerinin açıklanmasında klasik dilbilimin yetersiz kaldığını ondan öğrendi.

Kaliforniya üniversitesinde ders verdi ve daha sonra 1910’dan 1925’e kadar Ottawa’daki Millî Kanada müzesinin antropoloji bölümünü yönetti.

Hint-avrupa ve samî dilleri üstündeki araştırmalarını sürdürürken birçok yerli dilini de tanımladı.

1921’de Language: an İntroduction to the Study of Speech (Dil: Konuşma üstüne Çalışmalara Giriş) adlı eseri yayımlandı; bu eser, tarihî düşüncelerin deneyciliği dışında yeni bir dilbilimi kurmak için girişilen ilk denemelerden biridir ve dil olgularının sistematik niteliğine önem Yermektedir.

Bu eser, aynı zamanda dillerin bilimsel tipolojisinin temelini atmaktadır.

Sapir, 1925’ten 1931’e kadar Chicago üniversitesinde, 1931’den ölümüne kadar da Yale üniversitesinde ders verdi.

Fonemlerin psikoloji açısından gerçeklikleri konusunda araştırmalar yaptı, fonoloji ve anlamın ilk yapısal incelemelerine girişerek semantik üstünde çalıştı.

Çalışmalarının bir bölümü Morris Swadesh ile birlikte hazırladığı bir eserde yayımlandı: The Expression of Ending-Point Relation in English, French and German (1932).

Ayrıca, dil ve kültürle olan ilişkileri açısından psikoloji ve şiir sanatı müzikoloji v.b. üstüne çalışmalar da yayımladı. «Sapir-Whorf» adı verilen bir varsayım ortaya attı.

Bu varsayıma göre, bir halkın dünya görüşü, konuştuğu dilde yer alan kavramlarla oluşur.

Çalışmalarının bir bölümü, ölümünden sonra D. Mandelbaum tarafından yayımlanan (1949) Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality (Edward Sapir’in Dil’, Kültür ve Kişilikle İlgili Seçme Yazıları) adlı kitapta toplandı.

Bir cevap yazın