Eflak ve Boğdan Seferleri

Eflak Seferi Nedir, Eflak ve Boğdan Seferleri Osmanlıların Eflak’ı hâkimiyetlerine almalarını sağlayan seferler:

Birinci Eflak seferi (1416)

Şehzadeler mücadelesi sonunda padişah olan Mehmed I (Çelebi) zamanında, 1416’da yapıldı. Eflak voyvodası Mircea’nın akrabasından olduğu için saltanat iddiasında bulunan «Dan», osmanlı padişahı Mehmed Çelebi’ye sığınarak yardım istedi.

Mircea ise daha önce şehzade Musa Çelebiye yardım etmiş, vergisini de vermemişti. Bu yüzden 1416 yılında Eflak üzerine bir sefer düzenlendi.

Bu sefere isfendiyar oğlu Kasım Bey de, birkaç bin askerle katıldı. Mehmed Çelebi, kuvvetleri ile Rumeli bölgesine geçti; Edirne üzerinden Rusçuk doğrultusunda Tuna’yı aşarak Eflak topraklarına girdi.

Alman imparatoru ve macar kralı Sigismund, kuvvet göndererek Mircea’yı desteklediyse de, Yerköy ile Bükreş arasındaki şiddetli savaş sonunda Mircea kuvvetleri yenilgiye uğratıldı.

Mircea aman diledi, üç yıllık vergi borcunu ödedi ve iki oğlunu rehin olarak gönderdi. Ayrıca osmanlı seferlerine asker göndererek katılmayı da kabul eden Eflak voyvodasını sürekli olarak kontrol edebilmek için Tuna’mîı karşı yakasındaki Yerköy-Giurgievo kalesi yeniden yaptırıldı, isakçı ve Yenisale kaleleri de onarılarak Tuna nehri kuzeyinde sürekli bir köprü başı kuruldu.

İkinci Eflak seferi (1420)

Çelebi Sultan Mehmed’in 1420 yılında Eflak üzerine düzenlediği seferde, Eflak voyvodası Mihaiu yenilgiye uğratılarak öldürüldü ve Dobruca’daki aşağı Tuna kaleleri Osmanlıların hâkimiyeti altına alındı.

Bundan sonra ilk kez olarak, Moldavya, yani Boğdan topraklarına akınlar yapılmağa başlandı.

Bu akınlar sonunda Dinyester ırmağı ağzındaki Akkerman liman ve iskelesi de kuşatıldıysa da, ele geçirilemedi.

Üçüncü Eflak seferi (1424)

Murad II, 1423 yılında saltanat iddiasıyle harekete geçen Küçük Mustafa Çelebi hareketini bastırmaya uğraşırken, Eflak’ta Mircea ve Dan’dan sonra voyvodalığı eline geçirmiş olan Wilad Drakul (Şeytan Drakul), Silistre’den Tuma’yı geçerek Osmanlı topraklarına akınlar yaptı.

Murad II, Wilad Drakul’a karşı rumeli beylerbeyinden Firuz Beyi gönderdi. Firuz Bey 1423 yılında Rumeli’deki kuvvetleriyle Drakul’u yenilgiye uğrattı. Voyvodayı iki yıllık vergi borcunu ödemeye ve iki oğlunu padişaha rehin vermeğe, osmanlı uyruğunu kabul ederek barışa zorladı.

Bundan sonra 1424 yılında Murad II, Anadolu’daki işlerini bitirerek Edirne’ye dönünce. Eflak beyi de iki oğlunu beraberine alarak Edirne’ye geldi, vergisini verdi, itaatini ve bağlılığını padişaha bildirdi.

İki çocuğu rehin olarak alıkondu ve kendisi de geriye eski görevine gönderildi. Bundan sonraki şerirlerde Eflak’a karşı çeşitli vesilelerle, memleketin XIX. yy.a kadar Osmanlı devesine bağlılığını sağlamak için birçok sefer daha yapıldı.

Bir cevap yazın