Eftasiler Kimdir,Kökenleri | Tarih Bilgileri |

Eftasiler Kimdir Beni Eftas, Endülüs Emevî devleti yıkıldıktan sonra Tavâif-i Mülûk adı altında kurulan İslâm beyliklerinden birinin adı.

Eftasîler beyliği 1027-1094 arasında Batalyos yöresinde yaşadı.

Beyliğin kurulmasına çalışanlardan ilki 1010 yılında Emevî devletinin Batalyos valisi olan Sabur’dur.

Beyliğe adını veren Eftas’ın Sabur’un yerine geçen Abdullah bin Muhammed’in dedesi olduğu tahmin edilir. Abdullah bir süre Batalyos valisi olan Sabur’un müşavirliğini yaptı.

1022 Yılında Batalyos e-mîri olunca Arapları kendi tarafına çekmek için arap olduğunu, Yemen’in tanınmış bir kabilesinden geldiğini ileri sürdü.

Emirliğinin ilk yıllarında ülkesi ibn Abbad ile Carmona emîri Muhammed’in saldırılarına uğradı.

Eftasiler

Abdullah 1034’te ibn Abbad’ın oğlu İsmail pusuya düşürüp yenilgiye uğratılınca emirliğinin tanınmasını da sağladı.

Abdullah 1045 yılında ölünce oğlu Ebu Bekr Muhammed el-Muzaffer yerini aldı.

Onun emirliği süresince de Eftasî beyliği, komşuları ibn Abbad ve İşbiliye (Se-villa) emîri ibn Zi’n-Nûn ile savaşmak zorunda kaldı.

1053 Yılında el Muzaffer, İşbiliye emîri ibn Abbad ile yaptığı savaşta yenildi.

Bir süre sonra kuzey kaleleri, ülkesine saldıran Fernando I’in eline geçti (1055).

El Muzaffer 1068 yılında öldü.

Siyasî alanda başarısız geçen emîrliği, kültür konusunda Batalyos için yararlı oldu.

Muzafferi adlı elli ciltlik eseriyle ülkesinde edebiyatın öncüsü sayıldı, ölümünden sonra oğlu El-Mansur Yahya’ya karşı Ewora valisi olan öteki oğlu Ebu Muhammed Ömer ayaklandı.

Bu yüzden Eftasî emîrliği ikiye bölündü.

1081’de Yahya’nın ölümü üzerine kardeşi Ömer beyliğin yönetimini tek başına ele aldı.

Babası gibi bir edebiyatçıdan ömer de siyasî alanda pek başarı sağlayamadı.

Bir süre sonra Castilla kralı Alfonso V’in saldırılarına karşı koyamayan Eftasî beyliği Tuleytule’yi de (Toledo) ona kaptırdı.

Bunun üzerine Tavâif-i Mülûk emirleri Murabıtları yardıma çağırdı.

Fakat haçlı ordularını Zelaka savaşında yenen Yusuf bin Taşfin (Murabıtlarm kralı) Endülüs’ten çıkmadı.

Zîr bin Ebu Bekr kumandasındaki Murabıt ordusu Batalyos’u ele geçirdi, Ömer ile iKi oğlu Fazl ve Abbas’m öldürülmesiyle Eftasî beyliği ortadan kalktı (1094).

Bu beyliğin kısa süren hayatına karşılık kültür ve sanat alanındaki başarıları geniş bir a-lana yayıldı, Endülüs İslâm kültürüne büyük faydaları oldu.

Bir cevap yazın