Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Eğlence hane-i Osmani Kumpanyası | Tarih |

Eğlence hane-i Osmani Kumpanyası tuluatçı Şevki Efendinin kurup uzun süre yürüttüğü bir tuluat topluluğu.

Şehzadebaşı’nda Letafet apartmanı karşısında çalışmaya başladı; 1919-1920 yıllarında Beşiktaş’ta Pazariçi’nde gösterilerine devam etti.

Repertuvarmda tuluat oyunları ve kantoların yanı sıra melodramlar ile Namık Kemal, Şemsettin Sami gibi yazarların eserleri yer aldı.

Bir yanıt yazın