Ekmekçizade Ahmet Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kimdir Osmanlı maliyecisi ve devlet adamı (Edirne, ?-İstanbul 1617).

Ekmekçizade Ahmet Paşa Hayatı

Cizyedar, mukataacı, defterdar vekili, başdefterdar oldu.

Uzun süre bu vazifede kaldı, 1613’te azledilerek Rumeli, Karaman ve Halep valiliklerine gönderildi.

Sadrazam Öküz Mehmed Paşanın İran serdarlığında Sadaret kaymakamı oldu (1615), onun azlinde sadrazam olmak istediyse de başaramadığı için üzüntüsünden öldü, ölümünden sonra yüz yük (bir milyon) akçesi çıkmıştı.

Mali işlerde çok kabiliyetli, olduğu söylenir.

Edirne’de tamamlanmamış bir hanı, İstanbul’da Vefa’da bir medresesi vardır.

Ayrıca Kocamustafapaşa camiine bir kapı ve mahfel ile Eyüp camiine de musalla önündeki ilâveyi yaptırmıştır.

Bir cevap yazın