Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Ekrem Akurgal,Hayatı,Eserleri | Biyografi |

Ekrem Akurgal Biyografi,Ekrem Akurgal Kimdir,Türk arkeoloğu (İstanbul 1911).

Ekrem Akurgal Hayatı

Ekrem Akurgal Kimdir
Ekrem Akurgal ,Türk arkeoloğu (İstanbul 1911).

1931’de İstanbul Erkek lisesini bitirdi.

1933-1941 Yıllarında Berlin’de arkeoloji tahsilini ve doktorasını yaptı.

1941’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya fakültesinde asistan, daha sonra doçent, 1949 yılında profesör, 1959 yılında da ordinaryüs profesör unvanını aldı.

1948 Yılından sonra İzmir, Sinop, Daskyleion, Foça, Çandarlı ve Erythrai kazılarını idare etti.

Türk Tarih kurumu, Anıtlar Yüksek kurulu üyesi olan Ekrem Akurgal, Avusturya, Almanya Arkeoloji enstitüleri aslî, Londra’da Hallenic Studies derneği ve Amerika Arkeoloji enstitüsünün şeref üyeliğine seçilmiştir.

1960 Yılında kendisine Bordeaux üniversitesi tarafından fahrî doktorluk ünvanı verilen Ekrem Akurgal, 1961-1962 yılında Princeton üniversitesinde misafir profesör ve Senior Fellow olarak ders vermiştir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji ve Anadolu Arkeolojisi kürsüsünü yönetti. Ekrem Akurgal’ın eserlerinin büyük bir kısmı Avrupa ve Amerika’da yayınlanmıştır.

Ekrem Akurgal Eserleri

Lykische Reliefs (Likya Kabartmaları) [Berlin, 1942]; Remarques Stylistiques (Üslûp üzerinde Düşünceler) Ankara, 1946]; Spathethitische Bildkunst (Geç Hitit Sanatı) [Ankara, 1949]; Phrygische Kunst (Frigya Sanatı) [Ankara, 1955]; Die Kunst der anatoliens (Anadolu Sanatı) [Berlin, .1961]; Die Kunst der Hethiter (Hitit Sanatı) [Münih, 1961]; The Art of the Hittites (Hitit Sanatı) [Londra, Ne w York, 1962]; Arte Degli hîttiti (Hititlerin Sanatı) [Firenze, 1962]; Orient and Okzident (Doğu ve Batı) [Baden-Baden, 1966]; Treasures of Turkey (Türkiye’nin Hâzineleri) [New York, 1966] (Bu eser Almanca, Fransızca İtalyanca ve ispanyolcaya çevrilmiştir); Urartuische und Altiranische Kunstzenlren (Urartu ve Eski iran Sanat Merkezleri) [Ankara, 1968].

The Birth of Greek Art (Grek Sanatının Doğuşu) [Londra, New York, 1968].

Ekrem Akurgal
Ekrem Akurgal

Bir yanıt yazın