Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Elmalı Bayındır Tümülüsleri | Tarihi Yapılar Antalya |

Elmalı Bayındır Tümülüsleri Antalya ili Elmalı ilçesinin 12 km kuzeyindeki Bayındır köyü, Çağıltemeller mevkisindeki frig tümülüsleri, 1984 yılındaki kaçak kazı ihbarı üzerine 1986 ve 1987’de, Antalya Müzesi müdürü Kayhan Dörtlük başkanlığındaki ekip tarafından kurtarma kazıları yapıldı.

ilk belirlemelere göre 16 adet taş tepecik biçimindeki tümülüslerin ikisinde (C ve D) araştırmalar gerçekleştirildi.

C tümulüsünde ana toprağa inildiğinde, 1,50×0,83 m boyutlarında 0,30 m derinlikteki kremasyon çukuru ile karşılaşıldı.

Çukurda ateşin etkisiyle zarar görmüş kabzası altın kabaralı demir hançer, çok başlı fallos, tunç kazana ait grifon protomlar, koşumla ilgili demir parçalan gibi ölü armağanları elde edildi.

D tümülüsü açıldığında, 3,25×4,50 m boyutlarında, ahşap sütunlarla destekli ancak çökmüş mezar odasıyla karşılaşıldı.

Ahşap mezar odasının tabam çakıl döşeliydi.

Çevrede koşumla ilgili gümüş eşyalar, demir gemler, gümüş plaka ve kaplama parçalan ele geçirildi.

Uç fildişi heykelcik ile gümüş rahip heykelciği frig sanatının eşsiz örnekleridir.

Her iki tümulüs de frig uygarlığının, merkezden çok uzakta, Antalya-Elmalı ovasındaki varlığını göstermesi açısından önemli kalıntılardır.

Bir yanıt yazın