Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Emir Hüsrev Dehlevi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Emir Hüsrev Dehlevi Kimdir İran şairi (Hindistan, Patyali 1253-Delhi 1325).

Moğol saldırıları sırasında Türkistan’ın Keş ilinden Hindistan’a göçen bir ailedendir.

Emir Hüsrev Dehlevi Hayatı

Zamanının geleneğine uyarak önce bilim, sonra edebiyat öğrenimi gördü, özellikle fars edebiyatıyla ilgilendi.

Bir ara Hindistan’ın ünlü mutasavvıflarından şeyh Nizameddin Evliya’nın müridi oldu.

Şiirde daha çok Sena», Sadî ve Nizamî gibi şairlerin izinden yürüdü.

Kendinden önce geten hint şairlerinin etkisi altında kaldı.

Delhi’de bulunduğu sürece Muhammed Sultan bin Sultan Gıyaseddin, Sultan Muizüddin Keykubad.

Sultan Celâleddin Firuz Şah II, Sultan Muhammed Şah I, Sultan Mübarek Şah I, Sultan Tuğluk Şah I, Sultan Muhammed II gibi hükümdarların himayesini gördü.

Bu hükümdarların saraylarında yaşadı ve en başarılı kasidelerini onlara sundu.

Zamanın hükümdarlarından yakın ilgi gören Emîr Hüsrev, onlara ustaca kasideler yazdı.

Kısa bir süre içinde çevresini etkiledi.

Farsçayı çok iyi kullanan, akıcı, yumuşak ve kolay anlaşılır bir dili olan şairin beş bölüme ayrılan büyük bir Divanı, Nizamî’nin Hamse’sini örnek alarak yazılmış gene beş bölümlük ve 18 000 beyittik Hamse’si vardır.

Nizameddin Evliya’nm öğrencisi ve müridi olan Hüsrev’in Hamse’sinde Heşt Bihişt (Sekiz Cennet).

Ayine-i İskenderi (iskenderin Aynası), Mecnun u Leyli (Mecnun ile Leylâ), Şirin ü Hüsrev (Hüsrev ile Şirin), Matla-ül-Envar (Nurların Kaynağı) adlı manzum eserleri yer alır.

Bu eserler üzerinde gerek Doğuda gerek Batıda uzun boylu incelemeler, çalışmalar yapılmıştır.

Bu iki büyük eserinden başka nesir konularını işleyen Resail-ül-icaz (icaz Risaleleri) ile Nüh Sipihr (Dokuz Gök).

Miftah-ül-Fütuh (Fetihlerin ‘Anahtarı) adlı edebî ve tarihî eserleri günümüze kadar geldi.

Bir yanıt yazın