Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Emeviye Cami,Tarihçesi,Mimarisi | Tarihi Yapılar |

Şam emeviye camii hakkında bilgi,Şam’da Camii, Ümeyye Camii olarak bilinir.

Emevi Camii Tarihçesi

Caminin bulunduğu yerde daha önce Roma devrine ait ve M.ö. I. yy.da yapılmış Jüpiter mabedi vardı.

Kısmen harap olan bu yapı, IV. yy. sonlarında Vaftizci Aziz Yahya’nın adı verilen bir bazilikaya çevrildi.

Şam’ın müslümanlar tarafından ele geçirilmesiyle bu bazilika ikiye ayrıldı; hıristiyan ve müslümanlar tarafından ortak olarak kullanıldı.

Halife Velid yapıyı yıktırdı ve kilisenin plan ve sahınlarına uygun olarak ümeyye camiini yaptırdı (705-715).

Emeviler Cami Mimarisi

Cami 131 m X 38 m boyutlarında bir dikdörtgendir; önünde üç tarafı revaklarla çevrili bir avlu vardır.

Güneydoğu köşede XI. yy.da yapılmış isa minaresi, güneybatı köşede XV. yy.da yapılmış Kayıtbay minaresi yer alır.

Kuzev duvarının ortasında da XI. yy.a ait Arus minaresi vardır. Caminin içi, kıble duvarına paralel sütunlarla Uç sahna ayrılmıştır.

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir orta sahın, kıble duvarına paralel sahınları keser.

Bu kısmın ortasında dört sütuna dayalı dört kemerin taşıdığı bir kubbe vardır.

Taş ve tuğladan yapılan caminin cephe ve kemerleri üzerinde pencereler yer alır.

Bir yanıt yazın