Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Emin Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Emin Efendi Kimdir Türk hattatı ve neyzeni (İstanbul 1882-1945).

Emin Efendi Hayatı

Mektebi Mülkiye idadisini bitirdikten sonra Hukuk mektebine ve Süleymaniye camiindeki dinî derslere devam etti.

Sülüs yazıyı Kadri Efendiden, tâlik’i de Sami Efendiden öğrenerek usta bir hattat oldu.

Yazı taklidinde üstünlük kazandı.

Posta ve Telgraf nezareti mektubî kalemindeki görevinden sonra Birinci Dünya savaşında genelkurmay harita şubesi hattatlığına tayin edildi.

Galata mevlevîhanesinin neyzenbaşı idi.

Âyini, peşrev ve semaileri vardır.

 

Bir yanıt yazın