Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Emin Giray Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Emin Giray Han, Emin Giray Hayatı,Emin Giray Han Kimdir, Osmanlı hâkimiyetini tanıyan ve Kırım hanı olan giraylardan İkincisi (öl. 1551).

Emin Giray Hayatı

Babası Sahip Giray’ın rehin olarak İstanbul’a gönderilmesi üzerine Konrat beylerinden Hûda Birdi Big’in oğlu Safa Big’in yanında yetişti.

1532’de Saadet Giray’ın İslâm Giray tarafından öldürülmesi üzerine Sahip Giray İstanbul’dan Gözleve’ye gönderildi.

Babası yeniden işbaşına geçince Emin Giray onun yanma gitti ve daha önce öldürdüğü Kalgay Ahmed’in görevini üstüne aldı.

Boğdan üzerine yaptığı akınlar ve Lehistan seferindeki başarılarıyle kendini tanıttı.

1543’te padişahın emri üzerine Macaristan seferine katıldı.

Esztergom (Estergon) kuşatmasında bulundu, istolni Belgrad kuşatması sırasında da Balaton gölü dolaylarına akınlar yaptı.

Ejderhan seferinde büyük başarılar gösterdi.

Babasının Babıâli ile bozuşması yüzünden kendisinin de durumu sarsıldı.

Kırım’a han olarak tayin edilen Devlet Giray tarafından öldürüldü.

Bir yanıt yazın