Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Emin Hilmi Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Emin Hilmi Efendi Türk şairi (Trabzon 1851 – İstanbul 1883).

1876’da açılan ilk Osmanlı meclisine Trabzon mebusu olarak katıldı.

Meclis feshedildikten sonra İstanbul’da çeşitli devlet görevlerinde bulundu, öldüğü zaman Bahriye matbaası nazırıydı.

Şiir kitapları: Kaside-i Kur’aniye (Kur’an Kasidesi); İstiğfar name-i Hilmi (Hilmi’nin Tövbesi); Muhakememi Yeis ve Emel (Ümit ve Ümitsizliğin Muhasebesi); Külliyat-ı Di-van-ı Hilmi.

 

Bir yanıt yazın