Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Emin Muhlis Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Emin Muhlis Paşa (Müfttizade Mehmed de denir), osmanlı veziri (öl. 1874).

Gençliğinde Babıâli Tercüme kalemine girdi.

Viyana elçiliği kâtipliğinden sonra baş tercüman, Divanı Hümayun tercümanı ve hariciye kâtibi oldu.

Valiliklerde bulunarak vezirliğe yükseldi.

Daha sonra da Reşid Paşanın kurduğu Encümeni Dâniş’e üye oldu (1850).

Bir yanıt yazın