Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Emine Sultan Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Emine Sultan Kimdir Mustafa II nin kızı (İstanbul 1696-1739).

Emine Sultan Hayatı

1701 Yılında Emîri Hac ve Şam valisi Haşan Paşa ile nişanlandı.

Mustafa II, Haşan Paşaya kızarak onu damatlıktan atınca bu defa Çorlulu Ali Ağa ile nişanlandı.

Babasının tahttan indirilmesi yüzünden düğünü gecikti.

Ancak 1708 yılında sadrazam olan Çorlulu Ali Paşa ile evlenebildi.

Ali Paşanın öldürülmesi üzerine 1711 yılında Trabzon valisi Recep Paşa ile, onun ölümünden sonra da İbrahim Paşa ile evlendi.

İbrahim Paşanın da ölmesinden (1728) sonra, dördüncü defa Aydın muhassılı Abdullah Paşa ile evlendi.

Abdullah Paşanın ölümünden sonra (1736) bir daha evlenmedi.

Türbesi mevlevihane kapısındadır.

Topkapı dolaylarındaki Çivizade camii minaresi önündeki çeşmeyi yaptırdı (1715).

Bir yanıt yazın