Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Osmanlıda Eminlik,Osmanlıda Eminler | Osmanlı Tarihi |

Osmanlı devletinde emin ne demek, Osmanlıda arpa emini, Osmanlıda Defter Emini, Osmanlıda emin nedir,Osmanlıda Eminlik  Osmanlıda Eminler Eminlik.Osmanlı devlet düzeninde birtakım devlet işlerinin görülmesi için özel yetkilerle görevlendirilmiş makamın adı.

Güvenilir kimselere verilen eminlik makamları maliye, askeriye, ilmiye gibi çeşitli devlet kurumlarında bulunur, devletin denetim ve yönetimi altında çalışırdı.

Bazı eminlikler nazırlık seviyesinde memurluklardı (gümrük emini, sürre emini, arpa emini).

Görevlerine karşılık devletten aylık alan, kendilerine teslim edilen mukataayı önceden belirlenen bir gelir karşılığında mültezimlere satan, taksitlerini toplayan, uyuşmazlıkları gideren eminler, bağlı oldukları kuruluşun en yüksek yöneticisine karşı sorumluydu.

Osmanlı devletinde, Darphane emini, Mat-bahi Amire emini, Şehremini, Arpa emini doğrudan doğruya Saraya karşı sorumlu olan en yüksek dereceli eminlikler idi.

Bu makamlara getirilen eminler her zaman hacegân sınıfından, mülkiye memurları arasından seçilirdi.

Eminlik, Osmanlı devletine Selçuklulardan geçmiştir.

Selçuklu devletindeki ilk emin, Emin-i Cev (Arpa emini) idi.

Bir yanıt yazın