Emir Çelebi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Emir Çelebi Kimdir, (Muhammed el-Hüseyni) Hekimbaşı, osmanlı hekimi (Edirne, ? -1638).

Emir Çelebi Hayatı

ilk öğrenimini Edirne’de yaptıktan sonra Kahire’ye gitti.

Burada öğrenimini tamamlayınca Kalavun-Mansuriye hastahanesi hekimliğine getirildi.

1622’de çıktığı Akdeniz seferi sırasında Kahire’ye gelen Kaptanıderya Recep Paşanın özel hekimliği görevini aldı.

Recep Paşanın öldürülmesi üzerine (1630) açıkta kaldı, bir süre sonra Unkapanı’nda bir muayenehane açtı.

Sonra kapı yoldaşlarının yardımı ile timar defterdarlığı görevine getirildi.

Bilgisi ve davranışlarıyla Murad IV’ün dikkatini çekti; padişahın yakınları arasına girdi ve hekimbaşısı oldu.

Bu durum, silâhtarı şehriyarî Mustafa Paşanın kıskançlığına yol açtı.

Mustafa Paşanın, hassa tabipleri arasına bir tanıdığını sokmak istemesi aralarının iyice açılmasına sebep oldu.

Mustafa Paşa, Emîr Çelebi’nin afyon kullandığını padişaha haber verdi.

Bağdat seferi sırasında padişah Emîr Çelebi’nin üzerinde bulduğu afyonu ona zorla yedirdi, öğrencilerinin kurtarma gayretlerine rağmen öldü.

Emîr Çelebi’nin en ünlü eseri Enmuzec-üt-Tıb’dır (Tıbbın örneği).

Kaptanıderya Recep Paşa adına yazdığı bu eseri hava, toprak ve iklimin niteliklerini inceleyen bir bölümle başlamaktadır.

Kısaca verilen teşrih bölümünden sonra hastalıklar ve tedavileri yer alır.

Emîr Çelebi, eserini kendi gözlemlerinin sonuçlarına dayanarak meydana getirdiğini söyler.

Bir cevap yazın