Emir Hanı – Bursa,Tarihçesi | Tarihi Yapılar |

Emir Hanı – Bursa (Bey hanı da denir), Bursa’da Orhan Gazi zamanında yaptırılmıştır (1336-1339).

iki katlı olan yapının ortasındaki avluyu sivri ve yuvarlak kemerli revaklar kuşatır, revakların gerişinde odalar yer alır.

Üst kata çıkan merdivenler girişin iki yanındadır; otuz beş kadar odası ve o kadair da deposu vardır.

Bir cevap yazın