Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Emir Süleyman Çelebi Kimdir,Hayatı | Tarih |

 

Emir Süleyman Çelebi (Süleyman Çelebi de denir), osmanlı şehzadesi (1377-1410). Bayezid I’in (Yıldırım) en büyük oğlu.

Emir Süleyman Çelebi Hayatı

Batılı tarihçiler tarafından Süleyman I diye nitelendirilir.

Osmanlı tarihçilerine göre sadece Fetret devrinin bir şehzade emîri sayılır.

Babasının devrinde Balkan savaşlarında başarılı görevlerde bulundu.

Karesi, Saruhan, Aydın sancaklarının başında olarak Ankara savaşına katıldı, yenilgiden sonra da Timur tarafından kendisine Rumeli yakasının hükümdarlığı verildi.

Yine Timur’un baskısıyle Edirne’yi başkent ilân etti.

Edirne’ye giderken Gelibolu’da bizans imparatoru Manuel ile İstanbul anlaşmasını yaptı (1403).

Buna göre, Emîr Süleyman Selânik ve Halkidikya (Khalkhydikia) yarımadasını, Tesalya’nın bir kısmı ile Gebze’ye kadar Marmara, Varna’ya kadar da Karadeniz kıyılarını imparatora bıraktı.

Aynı zamanda bazı ticarî imtiyazlar vererek Venedik ve Cenevizliler ile de anlaştı.

Emîr Süleyman yedi yıl süren saltanatı sırasında devamlı olarak kardeşleri İsa Çelebi, Mehmed Çelebi ve Musa Çelebi ile mücadele etti.

Anadolu tarafına geçerek Ankara ve Bursa’da savaş hazırlıklarına girişti.

Bir ara Aydınoğlu Cüneyd Bey’in üzerine de yürüdü; fakat Karamanoğlu ve Germiyanoğlu beyliği kendi aleyhinde ittifak yapınca Edirne’ye döndü.

Değerli devlet adamı ve müşaviri Çandarlızade Ali Paşanın ölümü ile kuvvetli bir destekten mahrum kaldı.

Bu sırada Musa Çelebi, Eflak voyvodası, sırp despotu ve büyük ağabeyi Mehmed Çelebi’den yardım alarak Emîr Süleyman’a karşı saldırıya geçti.

Eğlence ve içkiye düşkün olan Emîr Süleyman bunu haber alınca Edirne’den İstanbul’a doğru kaçtı, fakat yolda Düğüncü ili denilen köyde tutularak Musa Çelebi’nin bir adamına teslim edildi; kısa bir süre sonra da öldürüldü.

Bursa’da Murad I in türbesine gömüldü.

Bilim ve edebiyata yakın ilgi gösteren Emîr Süleyman’ın kendisi de bilgin ve şairdi.

Bir yanıt yazın