Emir Sultan Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Emir Sultan Hayatı – Özet, Emir sultan hazretleri,Emir Sultan Hakkında Bilgi,Emir Sultan Kimdir (Şeyh Şemseddin Muhammed bin Ali Hüseyni-i Buharî) [Emîr Buharî de denir], Türk mutasavvıfı (Buhara 1368/1369 – Bursa 1429/1430). Babası Seyyid Ali’dir.

Emir Sultan Hayatı – Özet

Bazı kaynaklara göre buharalı bir aileden gelir; Hac’ca gittikten sonra Anadolu’nun birçok ilini dolaşmış, sonra Bursa’nın Gökdere yöresinde, dünyadan el etek çekerek bir mağarada yerleşmiştin Kübrevî tarikatından olduğu söylenen Emîr Sultan’ın kısa bir süre Anadolu müslümanlan arasında büyük ün yaptığını, çevresinde çok büyük kalabalığın toplandığını hayatından bahseden kitaplardan öğreniyoruz.

Bir aralık Yıldırım Bayezid’in ilgisini çekti, onun kızıyla evlendi.

Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara savaşına katıldı (1402).

Tutsak olarak Timur ordusunun eline düştüyse de sonradan serbest bırakıldı.

Müritleriyle Murad II’nin İstanbul kuşatmasına katıldı (1422).

Emîr Sultan’ın gerek zamanında, gerek ölümünden sonra birçok mutasavvıf şairleri, halk ozanlarını etkilediği görülüyor.
Aradan geçen uzun yıllar süresince yaratıcı halk düşüncesi, Emîr Sultan’ı insanüstü başarılarla dolu menkıbe ve kerametlerle anmış, onu Anadolu tarikat ulularının en büyüklerinden biri yapmıştır.
Bugün Bursa’da Emîr Sultan adını taşıyan bir mahalle, bir cami ve içinde yattığı bir türbe vardır.
Onun kerametlerini konu edinen menakıbnamelerden adı en yaygın olanları, Hacı Kasım diye bilinen İbrahim bin Zeyneddin’in Vesilet-ül M e talih (Dileklerin Kaynağı) ile Yahya bin Bahşî’nin Menakıb-ül-Cevâhir (Mücevherlerin Menkıbeleri) adlı eserleridir.

Bir cevap yazın