Emiriahur Elçi Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı

Emiriahur Elçi Mustafa Paşa

Türk kaptanıderyası (XVIII. yy.). Kara Mehmed Paşanın oğlu, öğrenimini bitirdikten sonra saraya girdi.

İran’a elçi gönderildi.

Dönüşünde görevinden alındı ve Sofya’da oturmak zorunda bırakıldı.

Sonra kaptanıderyalığa getirildi (1741).

1743’te Midilli’ye sürüldü.

Ancak birkaç gün sonra affedilerek Hanya, bir süre sonra da İnebahtı muhafızlığına gönderildi.

1744’te ikinci defa kaptanıderya oldu.

1746’da kaptanıderyalıktan alınarak Selânik mutasarrıflığına gönderildi. Bu görevdeyken öldü.

Bir cevap yazın