Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Emma Lazarus Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Emma Lazarus Kimdir Amerikalı kadın şair ve denemeci (New York 1849-1887).

Emma Lazarus Hayatı

Özel mürebbiyelerle yetişti ve vaktinden önce olgunlaştı.

Çok küçük yaşta şiir yazmaya başladı.

Emma LazarusOn altı yaşına varmadan yazdığı şiirleri Poems and Translations (Şiirler ve Tercümeler) [1867] adlı bir kitapta toplayıp yayınladı, sonra arkadaşı olan Ralp Waldo Emerson’un dikkatini çekti.

Admetus and Other Poems (Admetus ve Diğer Şiirleri [1811] adlı ikinci şiir kitabını Emerson’a adadı.

Bundan sonra çeşitli edebî türleri denedi Alide: an Episode of Goethe’s Life (Alide: Goethe’nin Hayatında bir Dönem) [1874] adlı bir roman ile The Spagnoletto (1876) adlı tarihî bir oyun yazdı.

Poems and Ballads of Heinrich Heine (Heinrich Heine’inin Şiir ve Baladları) [1881] adlı tercümesi çok beğenildi.

1879’da Rusya’da başlayan yahudi düşmanlığı, Lazarus’un yahudi bilincine varmasına ve yalnızca edebî amaçlar güden sanat anlayışını bir yana bırakarak Yahudiliği savunmaya başlamasına yolaçtı.

Bu konuda birçok makale yazdı ve yahudi göçmenlerin rahatını sağlamak için çok uğraştı.

1882’de Songs of a Semite (Bir Yahudi’nin Şarkıları) adlı kitabını yayınladı.

Bu kitaptaki şiirlerinin yanında XIV. yy.daki Yahudilerin hayatını dile getiren The Dance to Death (ölüme Dans) adlı bir de oyun yazdı.

Lazarus Amerika’nın baskı altında yaşayan insanlar için bir sığınak olduğuna inanmıştı.

Bu inancını Hürriyet heykeli için yazdığı The New Colossus (Yeni Haşmet) adlı şiirinin son mısralarında dile getirdi.

Lazarus’un bu mısraları sonradan anıtın kaidesine kazıldı.

Bir yanıt yazın