Emmanuel Joseph Sieyes Kimdir?

Emmanuel Joseph Sieyes Kimdir,Fransız siyaset adamı (Frejus 1748-Paris 1836). Papaz oldu, Treguier Piskoposluk meclisine üye seçildi (1775), Chartres piskopos naipliğine getirildi (1787).

Essais sur les Privilges’i (İmtiyazlar üstüne Denemeler) [1788] ve Qu’est-ce que le Tiers Eats’yı (Tiers-Ğtats Nedir?) [1789] yayımladı. Bu son eserle büyük üne kavuştu.

Paris Tiers’inde milletvekili oldu. «Millet meclisi» deyimini kabul ettirdi (17 haziran 1789). Mounjer ile Jeu de Paume andını kaleme aldı (20 haziran) ve Sarâyın Meclise karşı hazırladığı darbeye Mirabeau ile karşı çıktı.

Jakobenler kulübünün kurucularından biri olarak, kilise mallarının millileştirilmesini destekledi, ama ondalık (dime) vergisinin kaldırılmasını sağlayamadı. Seçmenlerden vergi alınması sisteminin kuruluşunda ve eyaletlerin teşkilatlanmasında katkısı oldu. Jakobenlerden ayrıldı. Feuilant’lara bağlandı (temmuz 1791).

Konvansiyona seçildi, oyunu kralın öldürülmesinden yana kullandıysa da bir ara ortada görünmez oldu. Thermidor’un karşı hareketi sırasında ayaklanmaları durdurabilmek için bir polis kanunu çıkarılması teklifinde bulundu (mart 1795), Salut Public komitesine girdi, diplomasıyla ilgilendi.

İlhaklardan yanaydı, Rewbell ile La Haye’de Batav cumhuriyetiyle yapılan birlik antlaşması görüşmelerine katıldı (mayıs). Direktuvara seçildi. Yıl III anayasası kendisine danışılmadığından yerini Carnot’ya bıraktı. Beşyüzler meclisine seçildi. 18-Fructidor’u destekledi.

Berlin elçiliğine getirildi (mayıs 1798), Prusya ile bir yakınlaşma sağlayamadı. Direktuvarda Rewbell’in yerini aldı (mayıs 1799).

Yıl VII, 30 Prairial gününü düzenledi. Anayasayı, yürütme gücü lehinde değiştirmek istedi. Bunun için keskin bir «kılıç» aradı, Joubert’i. sonra da Pouche’yi polisin başına getirdi. Joubert’in ölümü üzerine, Talleyrand’ın aracılığıyla Bonapart’a yaklaştı. Böylece Brumaire hükümet darbesini hazırladı ve geçici Uç konsülden biri oldu (1799). Yıl VIII anayasa taslağını kaleme aldı.

Fakat Bonapart bunu dilediği gibi değiştirdi. Senato başkanıyken iktidardan uzaklaştırıldı. 1800’de senatör, 1809’da kont, Yüzgün’de ayan üyesi oldu. 1816’da kralın ölümünden sorumlu tutuldu ve sürgün edildi, ancak 1830’da Fransa’ya döndü.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir