Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Emmanuel Levinas Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Emmanuel Levinas Kimdir Fransız filozofu (Kaunas, Litvanya 1905).

Emmanuel Levinas Hayatı

Emmanuel LevinasHuserlin fenomenolojisiyle ilgili çalışmalarında (La Theorie de l’Intuition dans la Phenomenologie de Husserl [Husserl’in Fenomenolojisinde Sezgi Nazariyesi], 1930) fenomenolojik «metod»un ilkelerini benimsedi:

1. zihin işlemlerinin, «niyetliliğinin ve duygulanmışlarının («duyarlık») «belirtimi»

2. öznelden hareket ederek düşünme.

Levinas Heidegger’in felsefesini Fransa’da tanıtanlardan biridir (En Decouvrant Vexistence avec Husserl et Heidegger [Husserl ve Heidegger ile Varoluşu Ortaya Koyarken], 1949).

Levinas’ın kendi varoluşçu felsefesi dünyanın bütünlüğü üstünde bir düşünmedir (De l’Existence â VExistant [Varoluştan Varolana], 1947; Le Temps el L’Autre [Zaman ve Başkası], 1948) ve temel deneyi başkasının bakışı ve yüzü olan bir ahlâk üstüne kuruludur (Totalite et infini [Bütünlük ve Sonsuzluk], 1962).

Yahudilik üstüne yazdığı bir dizi denemeyi Difficile Liberte (Güç Hürriyet) [1963] adlı kitapta topladı.

Emmanuel Levinas

Bir yanıt yazın