Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Emrullah Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Emrullah Efendi Biyografisi, Emrullah efendi eğitim sosyolojisi, Emrullah efendi eğitime katkıları, Emrullah efendi hayatı,Emrullah Efendi Kimdir Türk maarifçisi ve siyaset adamı (Lüleburgaz 1858 – İstanbul 1914).

Emrullah Efendi Hayatı

İlk ve orta öğrenimini Lüleburgaz’da yaptı.

1871 de İstanbul’da Mülkiye mektebini bitirdi.

1882’de Yanya, 1884’te Selânik, daha sonra Halep, 1891 ’de İzmir millî eğitim müdürü oldu.

Siyasî amaçlarla İsviçre’ye kaçtı ise de hükümetin mühadalesiyle İstanbul’a getirildi; Maarif meclisi üyeliğine tayin edildi (1900).

Birçok dergiye bu arada Servetifünun’a Emri imzasıyla pedagoji ve eğitimle ilgili yazılar yazdı.

Sınırlarını çok geniş tuttuğu Muhit-ül-Maarif ansiklopedisinin I. cildini ancak 1902’de yayımlayabildi.

Maarif nazırı olduğu zaman onu tamamlamak için kurduğu komisyon da verimli bir çalışma yapamadı.

1908’de Galatasaray lisesi müdürü, az sonra Maarif meclisinde ilmî daire başkanı oldu.

Aynı yıl Kırkkilise (Kırklareli) milletvekili seçildi.

1909’da da Maarif nazırlığına getirildi, iki ay sonra bu görevden çekildi.

Nail Beyin bakanlığından sonra tekrar aynı işe getirildi. Bu dönemde önemli konulara el attı.

Türk millî eğitim tarihinde birçok tartışmaya yolaçan «Tuba ağacı nazariyesi»ni ileri sürdü.

Böylece eğitim alanındaki yenilik ve düzeltmelerin önce yüksek öğretimden başlaması gerektiğini iddia ediyordu.

Devrinin başka bir eğitimcisi Satı Bey ise çürük ilköğretime dayanan bir öğretim hayatının temelsiz ve başarısız olacağını ileri sürüyordu.

1917 ittihat ve Terakki kongresinde okuduğu raporla Emrullah Efendinin nazariyesini savunan Ziya Gökalp’ın desteğine rağmen 1912’de bakanlıktan ayrıldı.

Liselere ilk defa Felsefe derslerini koyduran Emruliah Efendi milletvekilliği sırasında toplum ve eğitimle ilgili problemler üzerinde teklifler hazırladı Dârülfünun’da da dersler verdi.

 

Bir yanıt yazın