Eniştezade Ali Efendi Kimdir,Hayatı

Eniştezade Ali Efendi Kimdir,Hayatı (? – 1762)-Hattat. Babası, Sadrazam Amcazâde Hüseyin Paşa’nın eniştesi olduğu için bu ad ile tanınır.

Sülüs ve nesih yazıyı Hattat İsmail Zühtü’de çalışmış ise de icâzetnâmesini Hattat Kâtipzâde Mustafa’dan aldı.

1762 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Mezarı Topkapı Surdışı mezarlığındadır.

Bir cevap yazın