Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Eretna Devleti,Kuruluşu,Yıkılışı | Anadolu Beylikleri |

Eretna Devleti Hakkında Bilgi, Eretna Devleti Hakkında Kısa Bilgi, Eretna devleti mimari eserleri, Eretna devletinin özellikleri, Eretna Devletinin Yıkılışı,Eretna Devleti Nerede Kurulmuştur Orta Anadolu’nun Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Amasya, Erzincan, Niksar, Develi ve Karahisar şehirlerini içine alan devletin adı (1335-1381).

Eretna Devletinin Kurucusu

Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra (1308) Selçuklu idaresindeki yerler İlhanlılara geçti ve ilhanlılar tarafından tayin edilen genel valilerce yönetildi.

Bu valilerin en güçlüsü Emîr Çoban’ın oğlu Demirtaş’tı.

Eretna Devleti
Orta Anadolu’nun Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Amasya, Erzincan, Niksar, Develi ve Karahisar şehirlerini içine alan devletin adı (1335-1381).

Uygur Türklerinden ve aynı zamanda Demirtaş’ın kayınbiraderi olan Emîr Eretna da Demirtaş’m yanında görevliydi.

Demirtaş’ın kardeşi Dımışk Hoca, ilhanlı hanı Ebu Sait Bahadır’a isyan etti ve öldürüldü.

Demirtaş valilikte kalamayarak Mısır’a kaçtı (1328).

Yerine Büyük Şeyh Haşan getirildi.

Eretna, Şeyh Hasan’a itaatini bildirdi ve yerini korudu.

Fakat bu sırada Ebu Sait Bahadır Han öldü ve İlhanlı devleti sarsıldı; Büyük Şeyh Haşan da Anadolu valiliğini bırakarak İran’a gitti.

Demirtaş’ın oğlu, Şeyh Hasan’ın ardından bir kuvvetle giderek onu bertaraf etmek istedi ama Aladağ’da yenilgiye uğradı.

Bunun üzerine Eretna, memlûk sultanı Melik Nâsır’ın himayesine girdi (1338).

1342’de bağımsızlığını ilân etti.

Adına sikke bastırdı.

Bu sırada Azerbaycan yöresinde kuvvetlenen Küçük Şeyh Haşan Eretna’ya, kendisine itaat teklifinde bulundu.

Eretna bu teklifi kabul etmeyince aralarında savaş çıktı ve Sıvas-Erzincan arasında Gerenbük adlı yerde Küçük Şeyh Haşan Eretna’ya yenildi.

Bu yenilgi Eretna’yı güçlendirdi, önce Sivas, sonra Kayseri Eretna devletinin başşehri oldu.

Eretna 1352’de öldü.

Yerine küçük oğlu Gıyaseddin Mehmed Bey hükümdar seçildi.

Fakat genç hükümdara karşı hem baş veziri, hem hükmü altındaki Türkmenler başkaldırdılar.

Gıyaseddin Mehmed Bey Memlûklu sultanından yardım istedi.

Eretna Devletinin Yıkılışı

Bundan sonra Eretna devleti devamlı çekişmeler içinde yaşadı.

Mehmed Beyi öldürüp yerine oğlu Alâeddin Beyi geçirdiler.

Onun saltanatı da karışıklıklar içinde geçti.

Eretna devleti elli yıl kadar yaşadı.

1381’de yıkıldı.

Yaşadığı süre içinde hükümran olduğu topraklarda bazı önemli sanat eserleri yapıldı.

Bir yanıt yazın