Erinyalar – Mitoloji,Hikayesi,Efsanesi | Yunan Mitolojisi |

Erinyalar – Mitoloji Erinyalar veya ERINYES Yun. mit. Cehennem tanrılarından İntikam tanrıçaları.

Bunlar Zeus ile Olympos tanrılarından önce bilinen en eski tanrılar arasında yer alır.

Kronos ile Gece’nin kızlarıdır.

Erebos’ta otururlardı. Cehennem tanrıçaları olarak ahlâk kanunları temsil eder ve bunlara karşı gelenleri cezalandırırlardı, özellikle aile ve klan içindeki cinayetlerin intikamını alırlardı.

Korkunç bakışları, açılmış büyük kanatları, tunçtan ayakları, kırbaçları, meşaleleri ve kolları saçlarına dolanmış yılanlarıyle canavarlar biçiminde tasvir, edilirlerdi.

Kötülüklerinden uzak kalmak için kendilerine karakterleriyle zıt anlamda olan «Eumenide»ler (iyilik severler) denilirdi.

Bu geleneğin Atina’dan meydana çıkmış olması ihtimalini Aiskhylos’un «Eumenides» adlı trajedisi doğrular. (Koroda Erinya’lar yer almıştır).

Ayrıca, tanrıçaların üç tane olduklarını ve Megaira, Alekto, Teisiphone adlarını taşıdıklarını gösteren ilk metin de bu trajedidir.

Bununla bera ber Aiskhylos’un eserinde Eumenides adının Erinya’ların yerini alması basit bir ters deyişten ibaret değildir.

Bu kavram, yeni bir tanrı ve eski sertliğini kaybeden yeni bir adalet anlayışıdır.

Çünkü ilk defa olarak, bu eserde, Areios Pagos sayesinde mahkûm Orestes bağışlanır ve insanoğlu kaderin hükmünden kurtulmağa başlar, kısa zamanda da kaderine hâkim olur.

Erinyaların Kolonos’da bir kutsal yeri, Areios Pagos’un eteğinde de bir tapınakları vardı.

Argos ile Sikyon’da da onlara inanılırdı.

Resimli vazolarda genellikle Orestes’i kovalayan Erinya’ların resimleri görülür.

Romalılar Erinya’larla Furia’ları bir tutarlardı.

Bir cevap yazın