Ernest Bloch Kimdir,Hayatı | Filozof Biyografileri |

Ernest Bloch Kimdir Alman filozofu (Ludwigehafen 1885).

Çok genç yaşta sosyalizme bağlandı.

1915’te İsviçre’ye kaçtı, orada prusya militarizmine karşı olan bir mizah gazetesinin yazı işlerinde çalıştı.

Ernest BlochAlmanya’ya dönüşünde Geist der Utopie yi (Ütopyanın Ruhu) [1918], sonra da tezi, Thomas Münzer als Theolog der Revolution’ u (Devrim ilahiyatçısı Olarak Thomas Münzer) [1922] yayınladı.

Naziliğe şiddetle karşı çıktı.

Yazdığı makalelerini Erbschaft Dieser Zeit (Bugünün Mirası) [1935] adlı bir kitapta topladı.

Eserin yayınlanmasından sonra sürgüne gönderildi.

Sonra Amerika Birleşik devletlerine gitti; B.Brecht ve Thomas Mann ile birlikte Aurora Verlag adlı yayınevini kurdu, ikinci Dünya savaşından sonra Frankfurt’ta Goethe üniversitesi felsefe profesörlüğü teklifini reddetmesi ve Leipzig’de Karl Marx üniversitesi felsefe profesörlüğünü kabul etmesi büyük gürültü kopardı.

Orada en önemli eseri Das Prinzip Hoffnung’ u (Umudun Prensibi) [3 cilt; 1954-1956] ve Arbis der Sozialen Utopien’i (Sosyal ütopyanın Taslağı) yayınladı.

Daha önce 1946’da New York’da yayınlanan bu eser 1961’de Frankfurt’ta Naturrecht und Menschlihce Würde (Tabii Haklar ve İnsanlığın Erdemi) adıyla yeniden basıldı.

1957’de revizyonistlikle, 1959’da ise gençliği baştan çıkarmakla suçlandı.

1961 ’de Doğu Almanya’ya dönmeği reddetti, Thubingen üniversitesinde görev aldı.

Sosyoloji alanında en çok inançlar sorunu üzerine eğildi, Markscı bir açıdan, Stalin’ci ilkelere karşı çıkarak «ütopyalar»ın her zaman var olduğunu ve bunların gerekli olduklarını gösterdi.

Tarihin bir bütün halinde kavranmasını sağlayan sosyal ütopyanın insanın kendi kendisi hakkında bilince ulaşması olduğunu ileri sürdü.

Bir cevap yazın