Ernest Solvay Kimdir?

Ernest Solvay Kimdir,Belçikalı sanayici ve filantrop (Rebecq-Rognon 1838 – Brüksel 1922). Sodyum klorürü amonyak ve karbonik gazla parçalayarak 1861-1865 arasında «Solvay sodası» adı verilen sodyum karbonatın sanayi alanında elde edilmesini araştırdı ve başardı.

Daha önce Schloesing’in bulduğu, fakat işletilemeyen bu usul, Leblanc usulüyle rekabete girişti, kısa zamanda onu ortadan kaldırdı.

Kazanılan servetin bir kısmının sosyal hizmetlere yatırılmasını uygun gören Solvay, Brüksel üniversitesinde birçok enstitü kurdu, Nancy kimya ve elektroteknik enstitülerine, Paris Üniversitesi Uygulamalı Kimya enstitüsüne geniş çapta bağışta bulundu. «Modem fizik ve kimya problemlerinin karışık noktalarını tartışmak ve bir sonuca bağlamak» amacıyla bilginleri biraraya getiren milletlerarası toplantılar düzenledi.

Solvay Şirketi

1863’te Ernest Solvay tarafından kurulan belçika kimyasal maddeler üretim şirketi; şirketin amacı, kendine ait olan amonyakla soda elde etme metodunu sanayiye uygulamaktı. Kuruluşundan sonraki yirmi yılda şirket önemli gelişmeler kaydederek Avrupa ve Amerika’da birçok şirkete ortak oldu. 1920’de bu şirket tarafından Milletlerarası Alkali karteli kuruldu.

1920 ile 1924 arasında Rusya hariç bütün Avrupa Solvay şirketinin ve kartelin avrupalı üyelerinin özel pazarı oldu. İngiliz firmalarından Brunner, Mond ve United Alkali Ltd. 1926’da imperial Chemical Industries Ltd (l.C.l.) tarafından alındıktan sonra kartelin avrupalı üyeleri oldular.

İkinci Dünya savaşında şirketin bu milletlerarası karakteri, faaliyet alanının büyük bir kısmını korudu; hatta durumunu, Güney Amerika’da, özellikle Brezilya’da, l.C.l. ve amerikan Alkasso (U.S. Alkali Enport Association İne.) ile ortaklaşa kurduğu (1941) İndustrial Chimical Electro Chloro şirketiyle kuvvetlendirdi. Savaş sonunda Solvey şirketi eski fabrikalarının tamamına yeniden sahip oldu.

Şimdi Belçika’da 26 fabrikası ve hemen hemen bütün Avrupa’da ortaklıkları vardır. Dünya soda üretiminin yüzde 60’ını üretmektedir.

Bir cevap yazın