Ernst Cassirer Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ernst Cassirer Kimdir,Alman filozofu (Breslau 1874-Prınceton 1945).

Ernst Cassirer Hayatı

Hamburg’da profesörlük yaptı (1919), 1933’te İsveç’e, 1941’de Amerika’ya göçtü.

Marburg Okulu diye tanınan yeni alman Kant’çılığının bir yönünü temsil etti; özellikle Ernst Cassirermatematik mantığına, düşüncenin sembolik fonksiyonlarına ve form teorisine ilgi duydu.

Eserleri: Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschafı der Ne neren Zeit (Yeniçağ Bilim ve Felsefesinde Bilgi Meselesi) [1906-1920], Substanzbegriff und Funktionsbegrifj (Cevher Kavramı ve Fonksiyon Kavramı) [1910], Freiheit und Form (Hürriyet ve Form) [19J7], idee und Geştalt (ide ve Geştalt) [1921], Philosophie der Symbolisehen Formen (Sembolik Formlar Felsefesi) [1923-1929].

Bir cevap yazın