Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Eroin Nedir,Etkileri,Zararları | Kimya Bilgileri |

Eroin bağımlılığı hakkında bilgi, Eroin Hakkında Bilgi, Eroin Maddesinin Etkileri, Eroin Maddesinin Özellikleri,Eroin Nedir Etkileri Nelerdir Morfinden kimyasal yolla elde edilen uyuşturucu madde.

Eroin, morfinin asetik asit anhidriti veya asetilklorürle tepkimeye girmesiyle elde edilir.

Genellikle klorhidrat tuzu halinde bulunan, beyaz billûrlu bir tozdur.

Eroin Maddesinin Etkileri

Morfinden 4-5 defa daha analjezik, 6 defa daha zehirlidir, öldürücü doz 60 mg civarındadır.

Eroin Maddesinin Zararları Nelerdir

Şiddetli öfroni etkisi vardır, çok çabuk alışkanlık yapar; normal insanda bu alışkanlık yedi kere kullandıktan sonra (psikopatta ise ilk şırıngadan sonra) başlar.

Vicdanî his ve düşünceleri söndürür; alışkanlık haline getirenlerde, morfinmandaki sükûnetin tersine, alkoliklerdeki manyaklığı andıran taşkınlıklar görülür.

Türkiye’de, esrara oranla fiyatı yüksek, elde edilişi de güç olduğu için daha az kullanılır.

Daha çok enfiye gibi buruna çekilir veya deri altına şırınga edilir.

Bazı ülkelerde tütüne karıştırılarak da içilir.

Eroin Maddesinin Özellikleri

Eroinin tedavide kullanılması kanunen yasaklanmıştır. düşkünlerinin tedavisi Özel kliniklerde yapılır.

Hastanın uzun süre yataktan çıkmasına izin verilmez.

Bu tedavide, bazen  yerine daha az etkili uyuşturucu maddeler de verilir.

Tedavi sırasında hastaya bu alışkanlığını unutturacak bir rehabilitasyon uygulanmalıdır.

Uyuşturucu maddelerle mücadele, bu maddelerin üretim ve satışını kontrol altına alarak yapılır.

Bu konudaki kanunî müeyyideler çok ağırdır.

Bazı hallerde idam cezası bile verilebilir.

Ayrıca eroin için bu maddeler daha da ağırdır (Cz. kn. un 403’ten 410’a kadar olan maddeleri).

Türkiye’de eroin iptilâsının başlamasına, 1917 ihtilâlinde Türkiye’ye gelen rus göçmenlerinin sebep olduğu iddia edilir.

Türkiye’de eroincileri takip etme işini Emniyet Müdürlüğü Narkotik bürosu yapar.

Türkiye’de eroin imalâtı, morfin imalâtına göre oldukça düşüktür.

Genellikle, kaçak morfinin Fransa güneyindeki imalâthanelerde eroine çevrildiği ve oradan dünyanın çeşitli bölgelerine dağıtıldığı tahmin edilmektedir.

Bir yanıt yazın