Ertuğrul Oğuz Fırat Kimdir,Hayatı

Ertuğrul Oğuz Fırat Kimdir,Türk bestecisi (Malatya, 1923).

Ertuğrul Oğuz Fırat Hayatı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciyken Karl Berger’den aldığı armoni dersleriyle müzik alanında kendini yetiştiren Ertuğrul Oğuz Fırat, Ertuğrul Oğuz Fırat1940’ta Hukuk Fakültesi’ni bitirerek, 1950 yılına kadar Malatya’da avukatlık yaptı. Sonra Anadolu’nun çeşitli illerinde yargıç olarak çalıştı ve 1979 yılında emekli oldu.

E.O. Fırat ilk yapıtı Yaylılar Dörtlüsü No.l’i,1945-1951 yılları arasında gerçekleştirdi.

1950 yıllarında yazdığı Birinci Üçül’se, ilk dizisel yöntem çalışması oldu.

XX. yy’da her bestecinin yeni bir müzik dili yaratmak zorunda olduğuna, bunun için araştırmalar yaparak kendine özgü olanı bulması ve en güçlü biçimde ortaya koyması gerektiğine inanan E. O. Fırat, öz ve biçimde değişik kaynaklardan yararlanmış, bir döneminde yerel ezgilerden yola çıkmış, ama sonraları müziğinde çok eksenli bir arayış içine girmiştir.

Söz gelimi, 1977’de tamamladığı Büyülü ve Susuz Arayışlar, çokeksenli müzik yazma çabası içinde çalışılmıştır.

Bu yapıtta her çizgi tek başına ele alındığında yoğ-rumsal bir bütünlük taşıdığı gibi, her tını ancak ritmik gelişmeler içinde bir değer kazanır. Parçadaki katmanların birlikteliği, her kesimde yeni bir hareket yaratır.

1971’de bestelediği Beşinci Yaylı Çalgılar Dördülü, Avrupa Yayıncılar Birliğinin açtığı Yaylı Çalgılar Değiştirim Programında Kopenhang Dördülü tarafından 1980’de seslendirilen bestecinin, dizisel yöntemden yararlandığı bir başka yapıt da Ve Sana Işığı Sorarlar başlığını taşır.

Kuran’ ın Nur suresindeki “Sana ruhu sorarlarsa de ki o Tanrının buyruğundadır” ayetinden esinlenen besteci,“ruh” sözcüğünü “ışık” olarak almış ve iki bölümlük bir yapıt ortaya koymuştur.

İlk bölüm (“iki Denizin Kucaklaşması”), Mevlana ile Şems’in ilk karşılaşmalarını anlatır, ikinci bölüm, R. M. Rilke’nin “Esin Meleğinin Sözleri” başlıklı şiirinin etkisindedir.

Orkestra, üfleme ve vurma çalgılardan oluşur. Yapıt teknik olarak temelde dizisel olsa da, dizi kendi içinde gruplaştırılmıştır.

Bu gruplaştırılma sonucu birtakım küçük ezgicikler oluşur. Ezgiciklerin üst üste bindirilmesiyle, bütünün yapısı ortaya çıkar.

E.O. Fırat, birkaç çalışmasında “raslantısal” öğelerden yararlanmıştır. Sözgelimi, Alban Berg’in onuruna yazdığı 6 No’lu Sonsuz Dördü!un her çalmışında değişik sonuçlar alınabilmesi gözetilmiştir.

Bağımsızlık Tutkusuna Sonat’ta, yapıtın kuruluşu, bütünüyle çalgıcıların isteklerine yanıt verecek biçimde özgür tutulmuştur.

Birçok yapıtının da hem solo çalgı için, hem de orkestra düzeni için uyarlaması vardır.

Sözgelimi, Atatürk Savaşta ve Barışta, hem solo piyano için yazılmış, hem de orkestraya uyarlanmıştır.

1982’de yazdığı Değişmeye Artık Zaman Kalmadı başlıklı parça, org için üç “düşçe”dir (meditasyon).

Aynı yapılar taşıyan on parçacığın, hangi sıraya göre çalınacağı, orgçuların isteğine bırakılmıştır.

Ertuğrul Oğuz Fırat Eserleri

Yalnız solo için: Atatürk Savaşta ve Barışta (piyano için, 1968); Yerel Ezgiler Üstüne imgesel Danslar (piyano için, 1969); Bölünmüş Uzantı (piyano için, 1969); Bağımsızlık Tutkusuna .Sonat (piyano için, 1969); Piyano İçin Üç Parça (1978); Değişmeye Artık Zaman Kalmadı (org için, 1982).

İkililer: Eğlenceler (klarnet-piyano için, 1955); Sonatçık (viyola-piyano için, 1958); Küçük Parçalar (viyola-piyano için, 1958); Anadolu Mayası (klarnet-piyano için, 1981); İki Piyano İçin Küğ (1965); Yivcil Morun Seslenişi (klarnet-piyano için, 1971); Güneş Yaprakları (viyola-piyano için, 1967); Yokluk Evreninde Dönüşüm (keman-piyano için, 1968); Usançsız Tasarlama (viyolonsel-piyano için, 1968); Ezgiler (keman-piyano için, 1968); Acı Gölgelerin Raslantısında (keman-piyano için, 1968); Anadolu Güneşleri (obua-piyano için, 1973); Tükenmezlik Ardında (iki klarnet için, 1981); Nice Seslerden Sonra (kontrbas-piyano için, 1982).

Oda orkestrası için: Yaylı Çalgılar İçin 6 Dördül (1945-1978); Uçül (keman – viyolonsel – piyano için, 1951); Üçlü Sonat (keman-klarnet-piyano için, 1954); Ve Sana Işığı Sorarlar (genişletilmiş üflemeli çalgılar ve vurma çalgılar için, 1969); Atatürk Savaşta ve Barışta (1973); Küğ (çembalo-piyano-yaylı çalgılar için, 1977); Tohum ve Kıvılcımlar (üflemeli beşlisi, 1980); Dönüşümler (obua-klarnet-fagot için, 1980); Üyumsuzluğun Uyum Odakları (flüt-obua-klarnet-fagot için, 1981). Solo ve orkestra için: Diriliş (viyolonsel ve orkestra için tek bölüm, 1956); Viyola Konçertosu No. 1 (1967); Keman Konçertosu No. 2 (1968); Viyola Konçertosu No. 2 (1968); Fagot Konçertocuğu (1969); Atatürk’ ün Anısına Piyano Konçertosu No. 1 (1972); Org Konçertosu (1978); Piyano Konçertosu No. 2 (1979); Trompet Konçertosu (1980).

Orkestra için: Şangırtı (tek bölümlü senfoni No. 1; soprano-tenor-koro ve orkestra için, 1955); Zamanın Örümceği (orkestra eşlikli şarkı; soprano ve orkestra için, 1955); Orkestra İçin Üç Dans (1965); Anadolu’da Çırakman Ateşleri (Ardış I ve II, 1975-1979); Büyülü ve Susuz Arayışlar (1973): Türkiye (orkestra için dokuz parça, 1977); Gerçek-Simge-Oyun (1978); Ölümlerde Çöl Çığlık (1979); Atatürk (Senfoni No. 3; oratoryo, 1981); Süreklilik ve Orantı (1981); Anısal Kaynaklar II (1982). Solo ve koro için şarkılar: Bağımsız Şarkılar (bas-şan ve piyano için, 1963); Umursanmamış (alto-şan-keman-klarnet-piyano için, 1966); irsal Senfoni (Senfoni No. 2; eşliksiz koro için, 1978); Dranas’m Yırı Üzerine Şarkı (1980); Türkiye II (eşliksiz koro ve koro ile değişik çalgılar eşliğinde 6 şarkı, 1982); Ir ve çalgılar İçin Küğ (şan-üflemeli ve vurma çalgılar- keman için, 1961).

Bir cevap yazın