Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Erythrai Antik Kenti | Tarihi Yapılar |

Erythrai Antik Kenti Tarihi,Erythrai antik kenti hakkında bilgi,Erythrai .ionia’da yunan şehri.

Harabeleri bugün Karaburun yarımadasında Çeşme’nin ildir köyü yakınlarındadır.

Erythrai Antik Kenti Tarihi

Truva savaşından sonra (M.ö. XI. yy.) Giritlilerle Pamphylialılar tarafından kurulduğu bilinir.

Halkı Tesalya örf ve âdetlerine bağlı kalmışsa da lonia meclisine girmişti.

Şehir klasik siyasî evrim geçirdi: kraliyet Basilide genos’u yararına devrildi, sonra da Ortyges’in tiranlığı başladı.

Erythrai ticari inhisar iddiasında bulunan Kios’a karşı mücadele etmek zorunda kaldı.

Persîerin fethi bu anlaşmazlıklara son verdi ve Erythrai’nin hızla çökmesine sebep oldu.

Şehirde 1963-1966 yılları arasında Hakkı Gültekin ve sonraları (1966) Ekrem Akurgal tarafından kazılar yapıldı.

Erythrai Antik Kenti Kazısı

İlk önce yamaçtaki tiyatro toprak altından çıkarıldı.

Akropolün en yüksek düzlüğünde yapılan araştırmalarda da bir tapınağa ait kalıntılar bulundu.

Şehrin etrafının 5 km uzunluğunda bir surla çevrili olduğu anlaşıldı.

Araştırmalarda akropolde M.ö. VII. ve VI. yy.dan kalma çanak çömlekler taş ve topraktan figürinler bulundu. Bunlar Erythrai şehrinin en eski tarihli buluntularıdır.

Buluntular arasında beyaz ve mavi boyalı hayvan ve insan fi-gürinleri önemli yer tutar. İnsan figürürleri tanrıları tasvir eder.

M.ö. VII. yy. sonu ve daha çok VI. yy.ın ilk yarısına ait olan figürinlerin hepsi adak eşyasıdır.

Bir yanıt yazın