Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Esad Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Esad Efendi Kimdir (Ahmed) Salihefendizade,Osmanlı şeyhülislâmı (İstanbul 1740-1814).

Esad Efendi Hayatı

Şeyhülislâm Mehmed Salih Efendinin oğlu; müderris olarak Devriye medreselerini tamamladıktan sonra İzmir kadılığına tayin edildi (1770).

Bursa (1778), sonra Mekke (1782) ve İstanbul (1787) kadılıklarında bulundu.

Anadolu payesini de alınca Anadolu kazaskerliğine getirildi (1790).

Bir yıl sonra görevinden alındı.

Selim III’ün isteği üzerine ordu teşkilâtının ıslahı için verdiği tasarı Nizamı Cedid ve iradı Cedid’in kuruluşunda etkili oldu.

Selim III tarafından takdir edildi ve iki defa Rumeli kazaskerliğine (1794 ve 1798), sonra da şeyhülislâmlığa getirildi (1803).

Edirne ayaklanması sırasında kendi isteğiyle görevinden ayrıldı (1806).

Kabakçı Mustafa isyanında yeniçerilerce ortadan kaldırılmak istendi; yerine geçen Ataullah Efendi ve ilmiye mensupları tarafından korundu.

Alemdar Mustafa Paşanın İstanbul’da idareyi ele alması üzerine Rusçuk yâranının tavsiyesi ile ikinci defa şeyhülislâmlığa getirildi (1808).

Ayan arasındaki Senedi ittifak’a katıldı.

Alemdar’ın öldürülmesiyle sonuçlanan yeniçerilerin ayaklanmasında görevinden alındı.

Arpalığı olan Manisa’ya gönderildi.

1809’da sürgün yeri Bursa oldu.

Bağışlanınca İstanbul’a döndü (1810).

Bir yanıt yazın