Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Esad Paşa Kimdir | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Esat paşa’nın hayatı,Esad Paşa Kimdir (asıl adı Ahmed), Türk devlet adamı (Sakız 1828- İzmir 1875).

Esad Paşa Hayatı

İstanbul’da Harbiye’den kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu (1858).

Fuad Paşanın Suriye’de görev alması üzerine Şam’a gitti.

Fuad Paşa sadrazam olunca Esad Paşayı binbaşılıkla Paris askerî ataşeliğine ve Mektebi Osmanî müdürlüğüne tayin etti.

Fransa seyahati sırasında Abdülaziz’e takdim edildi ve Fuad Paşanın aracılığıyla tuğgeneralliğe yükseldi.

Esad Paşa 1868’de önce Bosna kumandanı, sonra işkodra mutasarrıfı oldu.

1869’da tekrar İstanbul’a gelerek eski görevini aldı,1870’te Hassa ordusu müşirliğine getirildi.

Bu sırada sadrazam olan Mahmud Nedim Paşa tarafından Avni Paşanın yerine seraskerliğe, daha sonra da Tophane müşirliğine tayin edildi.

Sonra sadrazam kendisinden şüphe ederek VI. Ordu müşirliği ile Ankara ve Sivas valiliklerine gönderdi.

1872’de Bahriye nazırlığına, bir süre sonra da ikinci defa seraskerliğe getirildi ve 1873’te sadrazam oldu.

Çabuk yükseldiği için tecrübesiz olan Esad Paşanın sadrazamlığı hoş karşılanmadı.

Şirvanîzade Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa ve Midhat Paşa onu Abdülaziz’e kötülediler.

Gedikpaşa’da Güllü Agop’un tiyatrosunda oynanan Vatan yahut Silistre adlı piyeste halkın heyecanından endişeye kapılan padişahın emrine karşı Esad Paşanın, Namık Kemal ve arkadaşlarının sürgün edilmelerini istememesi padişahı kızdırdı

Birkaç gün sonra da sadrazamlıktan alınarak Konya valisi olmak üzere İstanbul’dan uzaklaştırıldı.

Daha sonra V. Ordu müşirliği ve Suriye valiliği ile Şam’a gönderildi (1874).

Bir süre sonra İstanbul’a çağırılarak ikinci defa Bahriye nazırlığına (1875) ve aynı yıl yine ikinci defa sadrazamlığa getirildi.

Malî sıkıntı içinde olan Osmanlı imparatorluğu bütçesini, maaşları kısarak düzeltmeğe çalışması başta padişah olmak üzere osmanlı bürokratlarını kızdırdı.

Bu sırada Avrupa Türkiyesi hakkında karar veren Almanya, Avusturya ve Rusya imparatorlarının harekete geçmesi Hersek ayaklanmasına sebep oldu.

Esad Paşanın masraftan kaçındığı için gönderdiği bir tabur askerin başarısızlığı ve Bosna kumandanı Ali Saib Paşanın zor durumu yüzünden ayaklanma genişledi.

Siyasetinin kötü sonuç vermesi üzerine sadrazamlıktan alınarak Aydın valiliğine gönderildi.

Bir yanıt yazın