Esad Yesari Efendi Kimdir,Hayatı

Esad Yesari Efendi Türk hattatı (öl. İstanbul 1789). Anadan doğma çolak ve solak olduğu halde ısrarla yazıya çalışarak Dedezade Seyyid Mehmed Efendiden icazet aldı. Enderunu Hümayun’da yazı hocası oldu.

Talik yazıda hocalarını geçti. İranlIların icadı olan talik yazıyı o zamana kadar yazılagelen iran üslûbundan kurtardı ve bir türk taliki tarzı meydana getirdi.

O devrin talikte en kudretli üstadı olan şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, Esad Yesari’nin yazılarına bakarak kudreti hakkında şöyle demiştir: «Allah, bu zatı bizim kibrimizi kırmak için göndermiştir.»

Topkapı sarayında ve diğer müzelerde birçok eseri vardır. Üsküdar Selimağa kitaplığının kitabesi de onun eseridir.

Bir cevap yazın