Esat Arsebük Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Esat Arsebük Kimdir Türk hukukçusu (İstanbul 1884 – Ankara 1954)

Esat Arsebük Hayatı

. Mecelle şârihi Ali Haydar Arsebük’ün oğlu.

Galatasaray lisesini (1904), İstanbul Hukuk fakültesini bitirdi (1906).

Paris Hukuk fakültesinde eğitim gördü (1913).

Esat Arsebük
Türk hukukçusu (İstanbul 1884 – Ankara 1954)

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri müdürlüğüne tayin edildi (1913), İstanbul I. Ticaret mahkemesi reisliğine getirildi (1913).

1925’te avukatlığa başladı; Adalet Bakanlığı Teftiş heyeti dekanı oldu (1941); Ankara Hukuk fakültesi dekanı oldu (1941); 1954’te emekliye ayrıldı.

Esat Arsebük Eserleri

Garp Hukuku Nazariyeleri (1927); Hâkimlerin Hakkı Takdiri ve Hüsni Niyet (1927); Hukuk Muvacehesinde Kambiyo (1927); Borçlar Hukuku (1936); Borçlar Hukuku; Umumî Esaslar (1937); Medenî Hukuk (1938); Medeni Hukuk (II. kısım) [1940].

Bir cevap yazın