Esrar Dede Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Esrar Dede Kimdir (Mehmet), mevlevî şairi (İstanbul, ? – 1796).

Esrar Dede Hayatı

Mevlevi tarikatına girdi, Galata mevlevîhanesinde eğitim ve öğrenimini tamamladı.

Şeyh Galip’in sadık müritlerinden biri ve en yakın dostu oldu.

Tasavvuf şiirleri yazdı.

Mustafa Sakıb Dedenin Sefine-i Nefise-i Mevleviyan (Mevlevîlerin Güzel Sanat Gemisi) [1866] adlı eserini kaynak alarak yazmış olduğu Tezki-re-i Şuaray-ı Mevîeviye (Mevlevî Şiirlerin Tezkiresi) adlı eseri önemlidir.

Bunu Ali Enver kısaltarak Semahane-i Edeb adı ile bastı (1891).

Basılı bir Divan-ı  (1841) ve Divan’ın içinde ayrıca manzum Mübarekname ve Fütüvvetname adlı iki eseri yer alır.

Şeyh Galip, Esrar Dede’nin ölümü için dokunaklı bir mersiye yazdı.

Galata mevlevîhanesinde Fasih Dede’nin yanında gömülüdür.

Bir cevap yazın