Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Esrarname – Feridüddin Attar,Konusu | Edebiyat |

Esrarname – Feridüddin Attar – Konusu, Esrârnâme divan edebiyatı, Esrarname feridüddin attar, Esrarname konusu,Esrarname – Feridüddin Attar («Gizlileri bildiren kitap»), iran’ın büyük mutasavvıf şairlerinden Feridüddin Atar’ın ünlü menevisi.

Esrarname – Feridüddin Attar – Konusu

Attar, eserini babasıyle birlikte Nişabur’a gelen Celâleddin Rumî’ye armağan etmişti.

Bu olaya göre Esrarname 1806’dan önce yazılmış olmalıdır.

3 100 Beyte yakın olan bu tasavvufî mesnevi 26 makaledir.

Tasavvufî düşünceler, Attar’ın bütün öteki eserlerinde olduğu gibi, küçük hikâyelerle açıklanmıştır.

Esrarname, ilk defa, 1872’de Tahran’da basıldı.

XVI. yy. şairlerinden Huzurî mahlâslı bir şair tarafından da Türkçeye çevrildi.

Bir yanıt yazın