Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Eşref Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Eşref Paşa Biyografi, Eşref Paşa Hayatı ,Eşref Paşa Kimdir (Mustafa), Türk kumandanı ve şairi (Bursa 1819-İstanbul 1894).

Eşref Paşa Hayatı

Önce medresede okudu, sonra Harbiye mektebini mülâzımı evvel olarak bitirdi.

1853’te binbaşı iken serdarıekrem Ömer Paşanın yaverliğine tayin edildi.

1869’da paşa, 1870’te de Bağdat’taki VI. Ordu kurmay başkanı oldu.

Bir yıl sonra Tahran elçiliğine gönderildi.

1872’de bü görevinden ayrıldı.

1876’da müşir oldu ve Selânik valiliğine getirildi.

Osmanlı-Rus savaşında Tuna cephesi kumandanı idi.

Savaşın kaybedilmesinden sorumlu tutulanlar arasında sayılarak görevinden azledildi, Limni adasına sürüldü.

Sonra Abdülhamid II tarafından bağışlandı ve Selâmlık protokol âmirliğine getirildi.

Genç yaşından başlayarak şiirle uğraştı Eşref Paşa.

Çağının aydın ve sanatçılarıyla yakın ilişkiler kurdu.

Yazdığı mahlâsname ile Namık Kemal’e Namı.

Bir yanıt yazın