Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Eşref Sencer Kuşçubaşı Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

Eşref Sencer Kuşcubaşı Biyografisi, Eşref Sencer Kuşçubaşı Hayatı,Eşref Sencer Kuşçubaşı Kimdir Eşref Sencer Kuşçubaşı İlk Osmanlı gizli haber alma teşkilâtı olan Teşkilâtı Mahsusa’nın kurucusu (1873-1964).

Eşref Sencer Kuşçubaşı Hayatı

Baba tarafından Kafkas Türklerinden Ubuh’lara, anne tarafından Sultan Sencere bağlıdır.

Dedesi ve babası osmanlı sarayında kuşçubaşılık yaparlardı.

19 Yasında yeni subay çıktığı bir sırada babası Mustafa Nuri Bey (öl. 1899) ile Hicaz’a sürüldü.

Burada kendisi gibi genç subayları çevresine toplayarak isyan etti, pek çok silâh, para ve malzemeyi ele geçirdi; üzerine gönderilen kuvvetleri yendi.

Miralay Rasim Beyin telkiniyle Teşkilâtı Mahsusa’yı kurdu (1903).

Bundan sonra Kıbrıs’a, oradan Avrupa’ya geçerek Paris’te jöntürklerle temas kurdu; cer hocası kılığında Makedonya’da üçüncü ordu kadrosuna girdi; Niyazi, Enver ve Eyüb Sabri Beylerle sıkı işbirliği yaparak Meşrutiyetin ilânında hizmeti geçti.

Trablusgarp savaşı ve Balkan savaşı sırasında, Edirne’nin kurtuluşu, Batı Trakya’da ilk türk cumhuriyetinin kuruluşu, Birinci Dünya savaşında ve Türkistan’da Rus çarlığının yıkılmasını sağlayan büyük ayaklanmada (1917), Teşkilâtı Mahsusa’nın başında bulunarak önemli işler yaptı; çalışkanlığı, aşırı cesareti ve teşkilâtçılığıyla kendini tanıttı.

Bir yanıt yazın