Esseyit Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Esseyit Mustafa Paşa

Türk devlet adamı (?, 1723 – Tekirdağ 1796).

Defterdarlık Mektubi Kaleminden yetişti.

Rikâbı Hümayun defterdarı (1769), defterdar mektupçusu, defter emini, sadaret kethüdası oldu.

Vezirlik rütbesiyle Erzurum valisi (1781), Atina valisi, tekrar Erzurum valisi (1786) ve Boğaz muhafızı oldu, Rikâbı Hümayun kaymakamıyken görevinden ayrıldı.

Maaş bağlanarak Tekirdağı’na gönderildi.

Bir cevap yazın