Etienne Cabet Kimdir,Hayatı

Etienne Cabet Kimdir Fransız sosyalisti (Dijon 1788-Saint-Louis, A.B.D. 1856).

Etienne Cabet Hayatı

Öğretmenlik ve avukatlık yaptıktan sonra, Carbonari derneğine girdi ve 1830 ihtilâline katıldı; fakat Louis-Philippe monarşisiyle Etienne Cabetbirleşti ve Korsika başsavcısı oldu.

1831’de Cote-d’Or milletvekilliğine seçildi, devrine göre çok ileri demokratik tezleri savundu.

1834’te Le Populaire gazetesini yayınladı, bazı yazıları için mahkum oldu ve İngiltere’ye sığınmak zorunda kaldı. Orada Owen’den etkilendi.

En önemlisi Voyage en lcarie (İkaria Yolculuğu) [1840] olan eserlerinde kısmen Thomas Morus’tan esinli bir komünizmi överek, üretim araçlarının kamulaştırılması doktrinini geliştirir ve ideal toplumun iyimser bir tablosunu çizer.

1848’de A. B.D.’ye gitti. Texas’ta, sonra da İllinois’te sosyalist nir şehir kurmayı denedi, başaramadı, umutsuzluğa kapıldı ve öldü.

Bir cevap yazın