Eugene Ionesco Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Eugene Ionesco Kimdir Rumen asıllı fransız oyun yazarı (Slatina, Romanya 1912).

Eugene ıonesco hayatı

Romanyalı bir baba ile fransız asıllı bir anneden dünyaya gelen ionesco 1938’de Romanya’yı terk ederek Paris’e yerleşti.

Eugene IonescoOyun yazarlığına 1950’de başladı: Kel Şarkıcı (La Cantatrice Chauve) [1950]; Ders (La Leçon) [1950]; Sandalyeler (Les Chaises) [1953]; Victimes du Devoir (Vazife Kurbanları) [1953]; Amedee veya Nasıl Kurtulmalı (Amedee ou Comment s’en Debarrasser) [1954]; tacgues veya Boyun Eğme (jacques ou la Soumission) [1955]; Tableau (Tablo [1955].

Çoğunlukla kısa olan bu oyunlar önce küçük öncü tiyatrolarda oynandı; şiddetli tartışmalara yolaçarak büyük başarı kazandı.

İonesco, sahneyi ve üslûbunu bayağılığın alışılmamışlığını ortaya çıkaran bir «karşıt tiyatro» biçimi yaratabilmek için kullandı ve saçmalığı inanılmaz bir şiir gücü ile ortaya koydu.

Eugene ionesco oyunları

Gergedan (Le Rhinoceros) [1960], Krallar da ölür (Le Roi se Meurt) [1962], Le Pieton de VAir (Hava Yayası) [1963] adlı oyunlarında daha açık, daha anlaşılır sembolleri işledi, lonesco, hemen bütün eserlerinde, insanların anlaşması için yeni imkânlar arar: La Soif Et La Faim (Açlık ve Susuzluk) [1966]; Krallar da ölür; Hava Yayası. No te s Et Contre-Notes’ta. (Notlar ve Karşı Notlar) [1963] kendi sanatı ve Journal en Miettes’de (Günlük Kırıntıları) [1967] hayat anlayışı üstünde durur .

Bir cevap yazın